บริการรับยื่นวีซ่าอินเดีย(สแกนนิ้ว)

1593 จำนวนผู้เข้าชม  |  Visa

บริการรับยื่นวีซ่าอินเดีย(สแกนนิ้ว)

บริการรับยื่นวีซ่าอินเดีย
รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์มีบริการรับทำวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย 1 Year Multiple Entry เฉพาะพาสปอร์ตไทย พร้อมบริการช่วยอำนวยความสะดวกที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า

ข้อดีของการใช้บริการยื่นวีซ่าอินเดียกับเรา
- เราเป็นบริษัททัวร์ มีประสบการณ์ ทำวีซ่าท่องเที่ยวอินเดียเป็นจำนวนมาก
- เราทราบข้อที่ควรระวัง ในการกรอกข้อมูลและการเตรียมเอกสารการยื่นวีซ่าอินเดีย
- เรามีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปอำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
- เรามีบริการส่งคืนEMSฟรี หรือส่งแมสเซนเจอร์ (มีค่าบริการเพิ่ม) /ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลามารับเอกสารด้วยตนเอง


เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าอินเดีย

1. พาสปอร์ตตัวจริงอายุเกิน 6เดือนนับจากวันเดินทาง

2. ใบขอข้อมูลวีซ่าอินเดีย คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

3. รูปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีขาว 3 รูป  (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ,ไม่ใส่ขุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริ้นท์เอง)
***สถานทูตเน้นขนาดมาก ต้องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2x2 นิ้ว***
รูปถ่ายต้องเป็นรูปปัจจุบัน ที่ถ่ายใหม่ภายใน 3 เดือนและไม่ซ้ำ กับรูปในวีซ่าเดิม

4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

7. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก 2 ชุด (ถ้าเคยเข้าอินเดียแล้ว ถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าล่าสุดอีก 1 ชุด)

8. พาสปอร์ตเล่มเก่าภายใน 5 ปีนี้ (เนื่องจากต้องนำข้อมูลมากกรอกในแบบฟอร์มขอวีซ่า)

** เอกสารที่เป็นสำเนากรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายเซนต์ตรงตามพาสปอร์ตทุกใบด้วย **ค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานฑูต วีซ่าท่องเที่ยว 1 ปี Multiple Entry 3,500 บาท (ชำระวันที่สแกนนิ้ว)

ระยะเวลาดำเนินการ :   10 วันทำการ (ไม่รวมเวลารับส่งเอกสาร)
ค่าบริการของบริษัท :   1,000* บาทต่อท่าน (ยื่นเอกสาร+นัดแสกนนิ้วพร้อมกัน 2ท่านขึ้นไป)
(ในกรณียื่นวีซ่าวีซ่าเพียง 1 ท่าน คิดค่าบริการ 1,500 บาท)ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการยื่นวีซ่าอินเดียกับทางเรา

1. จัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย
กรุณาโทรหรือไลน์มาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อนัดวันและคอนเฟริมเอกสาร+สรุปค่าวีซ่า โทร 02-631-8188 หรือ 086-802-0610
**สามารถออกใบเสร็จมีVatถูกต้องในนามบริษัทได้ กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่หากต้องการขออินวอยส์

2. จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้ทางบริษัท

ที่อยู่ส่งเอกสาร กรุณาส่งด้วยตนเอง หรือส่งEMS มาที่
คุณ.........ชื่อเจ้าหน้าที่.......... (วีซ่าอินเดีย)
บริษัท รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ จำกัด
33 ถ.นเรศ สี่พระยา บางรัก กทม. 10500

(หากต้องการบริการรับส่งเอกสารกรุณาโทรเพื่อสอบถามค่ารับส่งเอกสารเพิ่มเติม)

3. หลังจากที่ได้รับเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับแจ้งให้รับทราบพร้อมทั้งสรุปค่าใช่จ่ายและนัดวันสำหรับผู้เดินทางมาแสกนนิ้วที่ศูนย์ยื่นวีซ่า

การชำระเงิน สามารถโอนมาที่บัญชีของ บ.รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ จำกัด

  ธ.กสิกรไทย เลขที่ 001-2-23782-2 สาขาสำนักสีลม

4. หลังจากวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งก่อนส่งEMSพาสปอร์ตกลับ ตามที่อยู่ที่แจ้งมา


  

Powered by MakeWebEasy.com