บริการรับยื่นวีซ่าปากีสถาน

2958 จำนวนผู้เข้าชม  |  Visa

บริการรับยื่นวีซ่าปากีสถาน

บริการรับยื่นวีซ่าปากีสถาน (อัพเดท ก.ค. 2019)
รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์มีบริการรับทำวีซ่าท่องเที่ยวปากีสถาน มีเจ้าหน้าที่ทางเราไปช่วยดูแลตอนผู้เดินทางแสดงตัวที่สถานฑูต
***ผู้เดินทางจำเป็นต้องไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ที่สถานฑูตปากีสถาน ถ.นานา***

วีซ่าปากีสถานมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ยื่น สามารถเข้าประเทศปากีสถานได้ไม่เกิน 30 วัน


ค่าธรรมเนียมวีซ่าปากีสถานของสถานทูต 788 บาท

ค่าบริการของบริษัท :   1,500 บาทต่อเล่มรวมส่งคืน EMSฟรี
>>>โปรโมชั่นพิเศษ<<<  ยื่นวีซ่า 2 เล่มขึ้นไป คิดค่าบริการเล่มละ 1,200 บาท <<<
ระยะเวลาดำเนินการ :   5 วันทำการ (ไม่รวมเวลารับส่งเอกสาร)เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าปากีสถาน

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าปากีสถาน หรือกรอกข้อมูลในใบกรอกข้อมูลของบริษัท (เลือกกรอกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
ใบกรอกข้อมูลแบบฟอร์มการขอวีซ่าปากีสถาน >> Click
หรือ กรอกข้อมูลในใบขอข้อมูลวีซ่าของบริษัท >> Click

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังขาวจำนวน 2 รูป

3. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าสำหรับติดวีซ่า

4. สำเนาหน้าพาสปอร์ต จำนวน 2 ใบ พร้อมเซนต์สำเนาถูกต้อง      

5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ พร้อมเซนต์สำเนาถูกต้อง     

6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ พร้อมเซนต์สำเนาถูกต้อง       

7. ใบจองตั๋วการบิน (หากไม่มีสามารถปรึกษากับที่บริษัทได้)

8. จดหมายรับรองการทำงานตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ ระบุ ตำแหน่ง วันลาเดินทางไปกลับปากีสถานให้ชัดเจน

9. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ภาษาอังกฤษ (ให้เห็นการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชี) สามารถปริ้นท์จากแอปพลิเคชั่นของธนาคารได้
(ทางสถานทูตปากีสถานไม่รับถ่ายสำเนา Bookbank)

10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ (สามารถจ้างทางบ.แปลเพิ่มได้ ใบละ 200 บาท)

11. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปี ต้องมีสำเนาใบสูติบัตร แปลเป็นภาษาอังกฤษ (สามารถจ้างทางบ.แปลเพิ่มได้ ใบละ 200 บาท)

12. ใบจองทัวร์กับทาง Local Tour หรือ กรณีพักที่บ้านของเพื่อน/ญาติที่ปากีสถาน ต้องมี จดหมายเชิญ และ สำเนาบัตรประชาชน หรือ หน้าพาสปอร์ตของผู้เชิญ ด้วย

**ทางสถานฑูตอาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมในแต่ละกรณี

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการยื่นวีซ่าปากีสถานกับทางเรา

1. จัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย
กรุณาโทรมาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อนัดวันและคอนเฟริมเอกสาร+สรุปค่าวีซ่า โทร 02-631-8188 หรือ 086-802-0610 หรือ line @rsgtour
**สามารถออกใบเสร็จมีVatถูกต้องในนามบริษัทได้ กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่หากต้องการขออินวอยส์

2. จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้ทางบริษัท

ที่อยู่ส่งเอกสาร กรุณาส่งด้วยตนเอง หรือส่งEMS มาที่
คุณ.........ชื่อเจ้าหน้าที่.......... (วีซ่าปากีสถาน)
บริษัท รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ จำกัด
33 ถ.นเรศ สี่พระยา บางรัก กทม. 10500

(หากต้องการบริการแมสเซนเจอร์รับส่งเอกสาร กรุณาโทรเพื่อสอบถามค่ารับส่งเอกสารเพิ่มเติม)

3. หลังจากที่ได้รับเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับแจ้งให้รับทราบพร้อมทั้งสรุปค่าใช่จ่ายในส่วนของค่าบริการ

การชำระเงิน สามารถโอนมาที่บัญชีของ บ.รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ จำกัด

  ธ.กสิกรไทย เลขที่ 001-2-23782-2 สาขาสำนักสีลม

หากโอนมาแล้ว รบกวนถ่ายรูปส่งไลน์ หรือแฟกซ์แจ้งมาที่ 026318190

4. ทางเจ้าหน้าที่จะนัดวันลูกค้าสำหรับการแสดงตัวที่สถานฑูตปากีสถาน

5. หลังจากวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งก่อนส่งEMSพาสปอร์ตกลับตามที่อยู่ที่แจ้งมา (ส่งEMSเล่มคืนฟรี)

 

บริการถ่ายรูปวีซ่า ตรงตามข้อกำหนดของกงศุล ราคาถูก คลิก

Powered by MakeWebEasy.com