บริการรับยื่นวีซ่าโมร็อกโก

516 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการรับยื่นวีซ่าโมร็อกโก

 เนื่องจากการระบาดของโควิด วีซ่าโมร็อกโกทางสถานฑูตงดรับยื่นชั่วคราว


บริการรับยื่นวีซ่าโมร็อกโก
(อัพเดท ม.ค.2020)

รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์มีบริการปรึกษาและช่วยเตรียมเอกสารวีซ่าโมร็อกโก 

ค่าบริการ : 

Single Entry (เข้าได้1ครั้ง)  ค่าวีซ่ารวมค่าบริการ  1,500 บาท
Double Entry (เข้าได้2ครั้ง) ค่าวีซ่ารวมค่าบริการ  2,000 บาท 

หมายเหตุ ค่าบริการนี้ ฟรีค่าEMS ส่งพาสปอร์ตคืนในประเทศไทย
วีซ่าที่ได้จะมีอายุ 3-90 วัน ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ยื่น


ค่าบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการให้บริการ ดังนี้

  • ตรวจสอบเอกสารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่คุณมีนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์
  • ให้คำแนะนำ หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ทำใบจองตั๋ว ตามแผนการเดินทาง
  • ใบแปลบัตรประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ
ทางเราใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารจากผู้สมัครครบถ้วน 

 **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นวีซ่าโมร็อกโกให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว เท่านั้น**เอกสารขอวีซ่าโมร็อกโกที่ควรเตรียม

1. ใบขอข้อมูลสำหรับวีซ่าโมร็อกโกของบริษัท หรือ กรอกแบบฟอร์ม (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
                               
2. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 
3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.0 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมใบแปลภาษาอังกฤษ (ทางบริษัททำใบแปลให้ฟรี)
 
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมใบแปล (ถ้ามี) (ทางบริษัทรับแปล ใบละ 100 บาท)

6. Bank Certificate จากธนาคาร 1 ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ แสดงถึงตัวเลขเงินในบัญชี เป็นสกุลเงินบาทหรือUSD (ไม่รับสเตทเมนต์หรือสำเนาสมุดเงินฝาก)

7. หลักฐานการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงานและเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
*กรณีที่เป็นเจ้าของ หากใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ทางบริษัทรับแปล ใบละ 300 บาท)

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (หากท่านยังไม่ได้จองสามารถปรึกษากับทางบริษัทได้)

9. เอกสารการจองที่พักทุกคืน หรือ จดหมายเชิญฉบับจริง พร้อมสำเนาพาสปอร์ตผู้เชิญ
ในกรณีธุรกิจหรือดูงาน จดหมายเชิญต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศในประเทศโมร็อกโก

10. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท (พร้อมสำเนา 1 ชุด) ซึ่งท่านสามารถซื้อประกันการเดินทางไทยวิวัฒน์กับทางบริษัทได้ค่ะ
 

ในกรณีที่ยื่นวีซ่าโมร็อกโกสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปี 
ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

1. ใบสูติบัตรเด็ก (กรณีเด็กอายุ ต่ำกว่า 18 ปี) พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ

2. ใบรับรองจากทางโรงเรียน ภาษาอังกฤษ                           


3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 
      

4. หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาหรือมารดา ทางผู้ปกครองต้องมีหนังสือ ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ออกโดยสำนักงานเขต /หรือเขียน จม.ยินยอมด้วยตนเองเป็นภาษาอังกฤษ                             

5. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา


ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการยื่นวีซ่าโมร็อกโกกับทางเรา

1. กรุณาโทรหรือไลน์มาปรึกษาเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ก่อน ที่โทร 086-802-0610 หรือ แอดไลน์ @rsgtour

2. ส่งเอกสาร  กรุณาส่งด้วยตนเอง หรือส่งEMS มาที่
คุณ.........ชื่อเจ้าหน้าที่.......... (วีซ่าโมร็อกโก)
บริษัท รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ จำกัด
33 ถ.นเรศ สี่พระยา บางรัก กทม. 10500

การชำระเงิน สามารถโอนมาที่บัญชีของ บ.รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ จำกัด

  ธ.กสิกรไทย เลขที่ 001-2-23782-2 สาขาสำนักสีลม

หากโอนมาแล้ว รบกวนถ่ายรูปส่งไลน์ หรือแฟกซ์แจ้งมาที่ 026318190

**การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต /ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการ วีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า**

  

Powered by MakeWebEasy.com