บริการยื่นวีซ่าจีน

37390 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการยื่นวีซ่าจีน

บริการรับยื่นวีซ่าจีน (ข้อมูลล่าสุด 25 สิงหาคม 2020)

เนื่องจากการนะบาดของไวรัสโคโรน่าทางสถานฑูตจีนปิดรับยื่นวีซ่าชั่วคราวตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศใหม่
หากผู้ใดมีความจำเป็นฉุกเฉินที่ต้องเดินทางไปประเทศจีนด้วยเหตุผลทางธุรกิจ กรุณาติดต่อศูนย์ยื่นวีซ่าจีนโดยตรงที่ bangkokcentre@visaforchina.org

รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์มีบริการรับทำวีซ่าท่องเที่ยวจีน อยู่จีนได้ไม่เกิน 30 วัน

ใช้เวลาทำวีซ่าจีน 1สัปดาห์ (ผู้เดินทางไม่ต้องแสดงตัว) ค่ะ
- Visaจีน Single (เข้าจีนได้1ครั้ง) ค่าวีซ่าจีนรวมค่าบริการ 2,150 บาท
- Visaจีน Double (เข้าจีนได้2ครั้ง) ค่าวีซ่าจีนรวมค่าบริการ 3,350 บาท
หมายเหตุ ค่าบริการนี้ ฟรีค่าEMS ส่งพาสปอร์ตคืนในประเทศไทย
***ค่าธรรมเนียมศูนย์ยื่นวีซ่าจีนปรับเพิ่มตั้งแต่ 15 มี.ค.2019***

(หากท่านต้องการบริการแมสเซนเจอร์รับส่งเอกสาร....กรุณาโทรเพื่อสอบถามค่ารับส่งเอกสารเพิ่มเติม)
เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าจีน
1. พาสปอร์ตตัวจริงอายุเกิน 6เดือนนับจากวันเดินทาง
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (ขนาดอย่างน้อย 33*48 มม.) พื้นหลังขาว 2 รูป ถ่ายหน้าตรง เปิดหู เห็นคิ้ว ไม่ยิ้ม ไม่สวมแว่นกรอบหนา ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่สวมเสื้อสีขาว ไม่รับรูปชุดครุยและชุดข้าราชการ
3. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มการขอวีซ่าจีน Chinese Visa Application Form(Form V.2013)
หรือ ท่านสามารถกรอกข้อมูลในใบขอข้อมูลวีซ่าของบริษัท คลิกเพื่อดาวโหลด

4. ใบจองตั๋ว และ ใบจองโรงแรม (หากไม่มี สามารถปรึกษาทางบริษัทได้ค่ะ)

หมายเหตุ เฉพาะอาชีพต่อไปนี้ : ข้าราชการทุกหน่วย , อาชีพช่างถ่ายภาพ, นักมวย , นักข่าว, ด้านสื่อ, ดารา
ขอเอกสาร ใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม พร้อมระบุวันลาและวัตถุประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยว พร้อมลายเซ็นต์และตราประทับของผู้มีอำนาจ

***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิรับยื่นวีซ่าจีนเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว เท่านั้น***

ท่านที่มีความประสงค์ที่จะไปเยี่ยมญาติ/ครอบครัว หรือไปดูงาน/ฝึกอบรม วางแผนจะอยู่จีนเกิน 15วัน กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ ทางLine @rsgtourวีซ่าจีนสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปี ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
+ สำเนาสูติบัตร
+ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
+ หากบิดา/มารดา/เด็ก เคยมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ชื่อไม่ตรงกับในสูติบัตรเด็ก) ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

+ หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาหรือมารดา ทางผู้ปกครองต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ออกโดยสำนักงานเขต /หรือเขียนจม.ยินยอมด้วยตนเองเป็นภาษาอังกฤษ


วีซ่าจีนสำหรับสาวประเภท 2 ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
+ ใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจและตราประทับ หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมลายเซ็นต์และตราประทับ
+ จดหมายรับรองตนเอง เป็นภาษาอังกฤษ เนื้อความระบุว่าไปท่องเที่ยวเท่านั้น มิได้ไปทำการแสดงหรือโชว์ต่างๆ คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่างจดหมาย
+ ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องมาโชว์ตัว* ในวันที่ทำการขอวีซ่าด้วย


วีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
+ Work permit ในไทย หรือวีซ่าระยะยาวในไทย
(หากชาวต่างชาติถือวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาไทย ทางบ.ทัวร์ไม่สามารถช่วยยื่นวีซ่าท่องเที่ยวจีนให้ได้)
*ค่าวีซ่าจีนและเอกสารเพิ่มเติมสำหรับชาวต่างชาติ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่กรุณาไลน์หรือโทรมาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อนัดวันและคอนเฟริมเอกสาร+สรุปค่าวีซ่าจีน โทร 02-631-8188 หรือ 086-802-0610
**สามารถออกใบเสร็จมีVatถูกต้องในนามบริษัทได้ กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่หากต้องการขออินวอยส์

การจัดส่งเอกสาร กรุณาส่งด้วยตนเอง หรือส่งEMS มาที่
คุณ.........ชื่อเจ้าหน้าที่.......... (วีซ่าจีน)
บริษัท รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ จำกัด
33 ถ.นเรศ สี่พระยา บางรัก กทม. 10500

 

การชำระเงิน สามารถโอนมาที่บัญชีของ บ.รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ จำกัด

  ธ.กสิกรไทย เลขที่ 001-2-23782-2 สาขาสำนักสีลม

หากโอนมาแล้ว รบกวนถ่ายรูปส่งไลน์ หรือแฟกซ์แจ้งมาที่ 026318190


News!! ข่าวสาร ทางประเทศจีนปิดไม่ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ

เนื่องจากนโยบายการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด ทางรัฐบาลจีนมีประกาศห้ามชาวต่างชาติไม่ให้เข้าจีน ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2020
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1761867.shtml

Powered by MakeWebEasy.com