ทัวร์อินเดีย-เนปาล : แสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล (WE)

7 วัน 5 คืน เดินทางวันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2562

หมวดหมู่ : indiasrilanka tour

Share

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์อินเดีย-เนปาล : แสวงบุญแบบกระชับ สังเวชนียสถาน 4ตำบล+สาวัตถี (WE)
CODE : RSG-NIMI4-WE
 
ไฮไลท์ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล สายการบินไทยสมาย์
 • รายการแสวงบุญนี้ เป็นรายการที่จัดแบบกระชับ เน้นไปเยือนเฉพาะจุดหลักๆ คือ
  สังเวชนียสถาน 4 ตำบล + สาวัตถี เหมาะสาหรับผู้ที่มีเวลาจากัด ที่อยากไปแสวงบุญ
 • นมัสการพุทธสถานที่สาคัญ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • ล่องเรือชมแม่น้าคงคา แม่น้าอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ชมการอาบน้้ำล้างบาป พิธีบูชาไฟ
 • อิสิปตนมฤคทายวัน เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกธัม
 • เมกขสถูป ที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 และ ฤษีโกณทัญญะบรรลุโสดาบัน
 • กราบสักการะยสเจตียสถาน สถานที่แห่งความไม่ขัดข้อง ไม่มีความวุ่นวาย
 • นมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน
 • นมัสการมกุฎพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง พระสรีระของพระพุทธเจ้า
 • สังเวชนียสถาน แห่งที่ 3 สถานที่ประสูติ เสาพระเจ้าอโศกมหาราช
 • นมัสการมหามายาเทวีวิหาร ภายในมีศิลาสลักภาพพุทธประวัติปางประสูติ
 • สระโบกขรณีเป็นที่สรงสนานของพระนางสิริมหามายาเทวีก่อนและหลัง ให้ประสูติกาลพระกุมาร
 • วัดพระเชตวันมหาวิหาร นมัสการพระคันธกุฎี ที่ประทับของพระพุทธเจ้า นมัสการต้นโพธิ์
 • เมืองลัคเนาว์ เมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศ ได้รับฉายานามว่า เมืองอาหรับราตรี

กำหนดเดินทาง
22 – 28 ตุลาคม 2562 ราคา 33,500 บาท

 

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

8 วัน 6 คืน เดินทางเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

 
฿ 39,900 ฿ 39,900
New

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2562

 
฿ 15,900 ฿ 15,900
New
Best Seller

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 62 (ปีใหม่)

฿ 27,500 ฿ 27,500
฿ 25,500 ฿ 25,500 -7%
New

5 วัน 3 คืน เดินทางเดือนพฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563

 
฿ 24,900 ฿ 24,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com