ทัวร์ไต้หวัน : เชียงใหม่บินตรง ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน (BR)

คุณสมบัติสินค้า:

4 วัน 3 คืน เดินทาง วันที่ 11-14 เม.ย. 63

Share

หมวดหมู่ : taiwan tour

Share

ทัวร์ไต้หวัน : เชียงใหม่บินตรง ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน (BR)

CODE : GQ1CNXTPE-BR006

 

ไฮไลท์ทัวร์:

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถ่ายรูปคู่ ตึก TAIPE 101 | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซื่อหลิน | เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน | น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ


กำหนดเดินทาง

เดินทาง วันที่ 11-14 เมษายน 2563  ราคา 19,999- / ท่าน

Powered by MakeWebEasy.com