บริการรับยื่นวีซ่าอังกฤษ

7918 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการรับยื่นวีซ่าอังกฤษ

บริการรับยื่นวีซ่าอังกฤษ (อัพเดท มิถุนายน 2022)
รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์มีบริการปรึกษาและช่วยเตรียมเอกสารวีซ่าอังกฤษ ได้วีซ่าท่องเที่ยว Visit visa Multiple 6เดือน

วีซ่าอังกฤษ ระยะสั้นประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ

ค่าบริการวีซ่าอังกฤษ8,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมสถานทูตพื้นฐานแล้ว ประมาณ 4,500 บาท)


ค่าบริการจะครอบคลุมการให้บริการ ดังนี้

  • ตรวจสอบเอกสารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่คุณมีนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์
  • ลงทะเบียน/กรอกใบสมัครออนไลน์
  • ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและจองคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่า
  • ให้คำแนะนำ หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่เกิน 1 ฉบับ (เอกสารฉบับถัดไปคิด 300 บาทต่อฉบับ)


ค่าบริการนี้จะไม่รวม

  • ค่าส่งEMS พาสปอร์ตกลับ 280 บาท (ชำระตอนสแกนนิ้ว)
  • ในกรณีที่ลูกค้าส่งข้อมูลให้ไม่ครบถ้วน จะมีค่าแสกนเอกสารเพิ่มเติมที่ศูนย์ยื่น 460 บาท (ชำระตอนสแกนนิ้ว)


ระยะเวลาดำเนินการ :
1. ทางเราใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5-7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารจากผู้สมัครครบถ้วน
2. ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 15-20 วันทำการ**(ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) หลังจากวันสแกนนิ้ว
**ช่วงนี้เนื่องจากสถานทูตอังกฤษมีเคสพิจารณาเป็นจำนวนมาก ใช้เวลาพิจารณาจริงประมาณ 6-10 สัปดาห์/ผู้เดินทางควรเผื่อยื่นวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน+ **

หากลูกค้าจำเป็นต้องได้วีซ่าด่วนจะมีค่าใช้จ่ายทางศูนย์ยื่นเพิ่มดังนี้
+ ค่าแบบเร่งด่วนวีซ่า 5 วัน  11,xxx บาท
+ ค่าแบบเร่งด่วนวีซ่า 24ชม. 44,xxx บาท
ราคาปรับตามอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้สมัครสามารถตัดสินใจชำระค่าเร่งด่วนนี้เพิ่มเองในวันแสกนนิ้ว
 
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นวีซ่าอังกฤษให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบ.ไม่สนับสนุนการยื่นวีซ่าผิดประเภท)**


เอกสารขอวีซ่าอังกฤษที่ควรเตรียม


1.  หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลือเกินกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

2. หนังสือเดินทางทุกเล่มที่มี (ควรยื่นประกอบเพื่อแสดงประวัติการเดินทาง10ปีที่ผ่านมา)

3. สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ใบ

5. สำเนาใบทะเบียนสมรส /สำเนาใบหย่า /สำเนาใบมรณบัตรคู่สมรส-กรณีหม้าย (ถ้ามี) 1 ใบ

6. เอกสารด้านการทำงาน/ศึกษา เช่น หนังสือรับรองการทำงาน/ หนังสือรับรองบริษัท/ หลักฐานการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ

7. เอกสารการเงิน เช่น Bank Statementขอจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และ Baืnk Certificate (สกุลเงินปอนด์)

8. ใบยืนยันการจองโรงแรมทุกคืน (ถ้ามี)

9. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น จดหมายเชิญ , แผนการเดินทาง


ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการยื่นวีซ่าอังกฤษกับทางเรา

1. กรุณาโทรหรือไลน์มาปรึกษาเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ก่อน แอดไลน์ @rsgtour

2. หากท่านตกลงใช้บริการของเรา กรุณาชำระค่าบริการวีซ่าอังกฤษ 8,000 บาท

3. ส่งเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการกรอกวีซ่า

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูล ใช้เวลาดำเนินการภายใน 3-5 วันหลังจากได้รับข้อมูล จะมีใบยืนยันแบบฟอร์มส่งกลับให้คุณลูกค้า

5. หลังจากลูกค้ายืนยันใบสมัคร ทางเราก็จะชำระค่าวีซ่าในระบบ

6. ทางเราประสานงานจองคิววันนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้ตามที่ลูกค้าสะดวก และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทางEmail

7. ผู้เดินทางไปสแกนนิ้วที่ตึกเทรนดี VFSชั้น28 ซ.สุขุมวิท 13 ด้วยตนเอง (ไม่มีเจ้าหน้าที่จากบริษัททัวร์) 

8. รอรับเอกสารส่งคืนที่บ้าน (ค่าส่งEMS และค่าขอคิวด่วนผู้สมัครชำระโดยตรงกับศูนย์ยื่น)

**การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต /ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการ วีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า**

Powered by MakeWebEasy.com