บริการรับยื่นวีซ่าอังกฤษ

5040 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการรับยื่นวีซ่าอังกฤษ

บริการรับยื่นวีซ่าอังกฤษ (อัพเดท ก.พ. 2020)
รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์มีบริการปรึกษาและช่วยเตรียมเอกสารวีซ่าอังกฤษ ได้วีซ่าท่องเที่ยว Visit visa Multiple 6เดือน

วีซ่าอังกฤษ ระยะสั้นประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ

ค่าบริการวีซ่าอังกฤษ7,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมสถานทูตพื้นฐานแล้ว ประมาณ 4พันบาท)


ค่าบริการจะครอบคลุมการให้บริการ ดังนี้

  • ตรวจสอบเอกสารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่คุณมีนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์
  • ลงทะเบียน/กรอกใบสมัครออนไลน์
  • ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและจองคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่า
  • ให้คำแนะนำ หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่เกิน 2 ฉบับ (เอกสารฉบับถัดไปคิด 300 บาทต่อฉบับ)
  • ทำใบจองตั๋ว ตามแผนการเดินทาง

ค่าบริการนี้จะไม่รวม

  • ค่าส่งEMS พาสปอร์ตกลับ 280 บาท (ชำระตอนสแกนนิ้ว)
  • ในกรณีที่ลูกค้าส่งข้อมูลให้ไม่ครบถ้วน จะมีค่าแสกนเอกสารเพิ่มเติมที่ศูนย์ยื่น 460 บาท (ชำระตอนสแกนนิ้ว)

ระยะเวลาดำเนินการ :
1. ทางเราใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 - 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารจากผู้สมัครครบถ้วน
2. ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 15-20 วันทำการ(ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) หลังจากวันสแกนนิ้ว
**การนัดคิวแสกนนิ้ว จำเป็นต้องนัดล่วงหน้าและมีคิวจำกัด แนะนำให้เตรียมยื่นวีซ่า 60-90 วันก่อนการเดินทาง **

หากลูกค้าจำเป็นต้องได้วีซ่าด่วนจะมีค่าใช้จ่ายทางศูนย์ยื่นเพิ่มดังนี้
+ ค่าPremium Louge  3,400 บาท (ชำระล่วงหน้า)
+ ค่าขอวีซ่าแบบเร่งด่วน 5 วัน 10,120 บาท / ด่วน24ชม. 43,976 บาท
ซึ่งค่าใช้จ่ายวีซ่าเร่งด่วนนี้ต้องนัด
ทำคิวล่วงหน้า แต่ผู้สมัครชำระค่าเร่งด่วนเองตอนแสกนนิ้ว
 
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นวีซ่าอังกฤษให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบ.ไม่สนับสนุนการยื่นวีซ่าผิดประเภท)**


เอกสารขอวีซ่าอังกฤษที่ควรเตรียม


1.  หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลือเกินกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

2.  หนังสือเดินทางทุกเล่มที่มี (ควรยื่นประกอบเพื่อแสดงประวัติการเดินทางที่ผ่านๆมา)

3.  สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร

4.  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ  

5.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ใบ

6.  สำเนาใบทะเบียนสมรส /สำเนาใบหย่า /สำเนาใบมรณบัตรคู่สมรส-กรณีหม้าย (ถ้ามี) 1 ใบ

7.  เอกสารด้านการทำงาน/ศึกษา เช่น หนังสือรับรองการทำงาน/ หนังสือรับรองบริษัท/ หลักฐานการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ

8.  เอกสารการเงิน เช่น สำเนาBookbankย้อนหลัง 6 เดือน หรือ Back Certificate (สกุลเงินปอนด์)

9. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง

10. ใบยืนยันการจองโรงแรมทุกคืน

11. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น จดหมายเชิญ


ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการยื่นวีซ่าอังกฤษกับทางเรา

1. กรุณาโทรหรือไลน์มาปรึกษาเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ก่อน ที่โทร 086-802-0610 หรือ แอดไลน์ @rsgtour

2. หากท่านตกลงใช้บริการของเรา กรุณาชำระค่าบริการวีซ่าอังกฤษ 7,000 บาท
**สามารถออกใบเสร็จค่าบริการมีVatถูกต้องในนามบริษัทได้ในส่วนค่าบริการ 2,900 บาท กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก่อนหากต้องการขออินวอยส์

การชำระเงิน สามารถโอนมาที่บัญชีของ บ.รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ จำกัด

  ธ.กสิกรไทย เลขที่ 001-2-23782-2 สาขาสำนักสีลม

หากโอนมาแล้ว รบกวนถ่ายรูปส่งไลน์ หรือแฟกซ์แจ้งมาที่ 026318190

3. ส่งเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการกรอกวีซ่า

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูล ใช้เวลาดำเนินการภายใน 3-5 วันหลังจากได้รับข้อมูล จะมีใบยืนยันแบบฟอร์มส่งกลับให้คุณลูกค้า

5. หลังจากลูกค้ายืนยันใบสมัคร ทางเราก็จะชำระค่าวีซ่าในระบบ

6. ทางเราประสานงานจองคิววันนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้ตามที่ลูกค้าสะดวก และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทางEmail

7. ผู้เดินทางไปสแกนนิ้วที่ตึกเทรนดี ซ.สุขุมวิท 13 (หากต้องการให้เจ้าหน้าที่เราไปหน้างานด้วย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท)

8. รอรับเอกสารส่งคืนที่บ้าน (ค่าส่งEMSผู้สมัครชำระโดยตรงกับศูนย์ยื่น)

**การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต /ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการ วีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า**

 

Powered by MakeWebEasy.com