ทัวร์ไต้หวัน : Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรความรักวัดหลงซาน 4 วัน 3 คืน (CI)

คุณสมบัติสินค้า:

4 วัน 3 คืน เดินทางมีนาคม 63

Share

หมวดหมู่ : taiwan tour

Share

ทัวร์ไต้หวัน : Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรความรักวัดหลงซาน 4 วัน 3 คืน (CI) 

CODE : QR1TPE-CI001

 

ไฮไลท์ทัวร์: ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

กำหนดเดินทาง

05 - 08 มี.ค. 63           14,888.-

19 - 22 มี.ค. 63            14,888.-

***ช่วงเวลาในการเดินทางและราคาสามารถดาวน์โหลดได้ในโปรแกรมทัวร์***

Powered by MakeWebEasy.com