บริการรับยื่นวีซ่าเยอรมัน

 
รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ รับปรึกษาและช่วยเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าเยอรมัน ทั้งวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจระยะสั้น
*** เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิค19 ปัจจุบันสถานฑูตเยอรมันได้มีการหยุดรับยื่นวีซ่าเชงเก้นชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. - 29 พ.ค. ***ค่าบริการ :  1,900 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน 3,310 บาท)
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นจะปรับเพิ่มเป็น EUR80 ในวันที่ 3 ก.พ. 2020

ค่าบริการจะครอบคลุมการให้บริการ ดังนี้

  • ตรวจสอบเอกสารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่คุณมีนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์
  • ลงทะเบียน/กรอกใบสมัคร
  • จองคิวนัดยื่นเอกสาร+แสกนลายนิ้วมือ
  • ให้คำแนะนำ หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่เกิน 2 ฉบับ (พร้อมเซนต์รับรองการแปลจากบ.ทัวร์)
  • ทำใบจองตั๋ว ตามแผนการเดินทาง
  • ให้คำแนะนำต่างๆในการสัมภาษณ์
  • หากท่านเคยแสกนนิ้ววีซ่าเชงเก้นภายใน5ปี ทางบริษัทสามารถยื่นวีซ่าแทนได้ (ผู้เดินทางไม่ต้องเดินทางมาโชว์ตัวที่ศูนย์ยื่น)


ระยะเวลาดำเนินการ
1. ทางเราใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับข้อมูลจากผู้สมัครครบถ้วน
2. หลังสแกนนิ้ว ได้รับคืนหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ

สามารถยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางได้ ไม่เกิน 180 วัน 

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นวีซ่าเชงเก้นให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบ.ไม่รับยื่นวีซ่าทำงานหรือวีซ่าคู่หมั้น)**


เอกสารสำหรับการขอวีซ่าเยอรมันที่ต้องเตรียม

1.  หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลือเกินกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

2.  หนังสือเดินทางทุกเล่มที่มี (ควรยื่นประกอบเพื่อแสดงประวัติการเดินทางที่ผ่านๆมา)

3.  รูปถ่ายสีประกอบใบสมัครวีซ่าเยอรมัน ขนาด 2×2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังขาว หน้าตรง เปิดหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและห้ามใส่แว่นตาในทุกกรณี 

4.  สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร

5.  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ  

6.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ใบ

7.  สำเนาใบทะเบียนสมรส /สำเนาใบหย่า /สำเนาใบมรณบัตรคู่สมรส-กรณีหม้าย (ถ้ามี) 1 ใบ

8.  เอกสารด้านการทำงาน/ศึกษา เช่น หนังสือรับรองการทำงาน/ หนังสือรับรองบริษัท/ หลักฐานการศึกษา

9.  เอกสารการเงิน เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาBookbankย้อนหลัง 6 เดือน
     **ต้องมียอดอัพเดทล่าสุดไม่เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า**

10. ใบจองโรงแรมทุกคืน

11. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง

12. ประกันภัยการเดินทาง ครอบคลุมวันเดินทางไป-กลับ ซึ่งท่านสามารถซื้อประกันการเดินทางไทยวิวัฒน์กับทางบริษัทได้ค่ะ

12. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น จดหมายเชิญ


ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการยื่นวีซ่าเยอรมันกับทางเรา

1. กรุณาโทรหรือไลน์มาปรึกษาเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ก่อน ที่โทร 02-631-8188 หรือ 086-802-0610 หรือ แอดไลน์ @rsgtour

2. หากท่านตกลงใช้บริการของเรา กรุณาชำระ ค่าดำเนินการ 1,900 บาท
**สามารถออกใบเสร็จค่าบริการมีVatถูกต้องในนามบริษัทได้ กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่หากต้องการขออินวอยส์

การชำระเงิน สามารถโอนมาที่บัญชีของ บ.รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ จำกัด
  ธ.กสิกรไทย เลขที่ 001-2-23782-2 สาขาสำนักสีลม
หากโอนมาแล้ว รบกวนถ่ายรูปส่งมาที่ไลน์ @rsgtour

3. ส่งหน้าพาสปอร์ตและแจ้งวันเดินทางมา เพื่อทำการจองคิวสำหรับยื่นวีซ่าให้ตามที่ลูกค้าสะดวก

4. คุณลูกค้าส่งเอกสารอื่นๆ ตามเอกสารที่แจ้งด้านบน

5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและกรอกแบบฟอร์ม ใช้เวลาดำเนินการภายใน 3-5 วันหลังจากได้รับข้อมูลครบ ทางเราจะส่งเอกสารประกอบวีซ่าเพิ่มเติม เป็นไฟล์ทางEmail หรือส่งคืนทางEMS

6. ลูกค้ายื่นเอกสารและสแกนนิ้ววีซ่าเยอรมัน : VFS Global จามจุรีสแควร์ ชั้น 4
คุณลูกค้าชำระเองค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมันโดยตรงกับทางศูนย์ยื่น
*ในกรณีลูกค้าต้องการเจ้าหน้าที่ไปที่หน้างาน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท*

7. รอรับเล่มวีซ่า (ผู้ยื่นขอวีซ่าชำระค่าส่งEMSโดยตรงกับทางสถานฑูต)


**การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต /ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการ วีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า**


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้