บริการรับยื่นวีซ่าอเมริกา

53365 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการรับยื่นวีซ่าอเมริกา

บริการรับยื่นวีซ่าอเมริกา (อัพเดท 14 พฤษภาคม 2024)

รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์มีบริการปรึกษาและช่วยเตรียมเอกสารวีซ่าอเมริกา ได้วีซ่าท่องเที่ยว Mutiple 10 ปี
**ท่านที่เคยมีวีซ่าท่องเที่ยว 10ปีแล้ว พึ่งหมดอายุไม่เกิน4ปี สามารถต่ออายุทางไปรษณีย์ได้ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด*

วีซ่าอเมริกา ประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ (B-1/B-2)

     เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือท่องเที่ยวพักผ่อนมักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2
     วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิชาการ อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา, Business meeting
     วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้เดินทางเพื่อการพักผ่อน ท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม


ค่าบริการจะครอบคลุมการให้บริการ ดังนี้

  • ตรวจสอบเอกสารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่คุณมีนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์
  • กรอกใบสมัครออนไลน์DS-160 ด้วยความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
  • ลงทะเบียน/ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
  • จองคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่า และเปลี่ยนเวลานัดหมายหากคุณลูกค้าต้องการ
  • ให้คำแนะนำ หนังสือรับรองการทำงาน, จดหมายเชิญ หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แนะนำเนื้อหาสำคัญที่จำเป็นต้องมีให้ หรือร่างจดหมายให้)
  • ทำแผนการเดินทาง
  • ให้คำแนะนำต่างๆในการสัมภาษณ์ ทั้งการเตรียมตัวและคำถามที่อาจถูกสัมภาษณ์

ค่าบริการ :  3,900 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานทูต USD 185 หรือ 7,030 บาท*ค่าธรรมเนียมวีซ่าเราคิดตามจริง)

ระยะเวลาดำเนินการ :  รู้ผลวีซ่าทันทีในวันที่สัมภาษณ์ และจะได้รับคืนหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าประมาณ 3-4 วันทำการ
ช่วงนี้คิวสัมภาษณ์วีซ่าที่กทม./เชียงใหม่ เป็นคิวช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2567
หากท่านที่รีบเดินทาง ทางเรามีบริการเก็บคิวหลุดเพิ่ม สามารถสอบถามราคาได้ค่ะ

 **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นวีซ่าอเมริกาให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว/เยี่ยมญาติ หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบ.ไม่รับยื่นวีซ่าทำงานหรือวีซ่าคู่หมั้น และไม่รับยื่นเคสไปเยี่ยมแฟนที่ยังไม่เคยเจอตัวกันมาก่อน)**
***ทางบริษัทเรามีการประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อการแนะนำที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นให้กับเคสที่โอกาสผ่านต่ำนะคะ
คุณลูกค้าโปรดเข้าใจด้วยค่ะ ว่าทางเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากให้ทุกเคสที่ทางเราช่วยยื่นวีซ่าผ่านเรียบร้อย***

เอกสารขอวีซ่าอเมริกาที่ควรเตรียม

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลือเกินกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

2. หนังสือเดินทางทุกเล่มที่เคยใช้เดินทาง (ควรยื่นประกอบเพื่อแสดงประวัติการเดินทางที่ผ่านๆมา)

3. รูปถ่ายสีประกอบใบสมัครวีซ่าอเมริกา ขนาด 2×2 นิ้ว 1 ใบ พื้นหลังขาว หน้าตรง เปิดหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและยังไม่เคยใช้ยื่นวีซ่าใดๆมาก่อน ห้ามใส่แว่นตาในทุกกรณี

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ใบ

5. สำเนาใบทะเบียนสมรส /สำเนาใบหย่า /สำเนาใบมรณบัตรคู่สมรส-กรณีหม้าย (ถ้ามี) 1 ใบ

6. เอกสารด้านการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน/ หนังสือรับรองบริษัท/ หลักฐานการศึกษา(สำหรับนร./นศ.)

7. เอกสารการเงิน เช่น สำเนาBookbankย้อนหลัง 6 เดือน, หลักฐานใบแสดงรายได้ประจำปี ที่ยื่นเสียภาษี ภ.ง.ด.50,51(ถ้ามี)

8. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง

9. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น จดหมายเชิญ

*หมายเหตุ ใบจองตั๋วเครื่องบิน/ใบจองโรงแรม และใบแปลเอกสาร ไม่จำเป็นต้องใช้แสดงในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา


ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการยื่นวีซ่าอเมริกากับทางเรา

1. กรุณาไลน์มาคุยและรับการประเมินเคสเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่ Line @rsgtour  (มีเจ้าหน้าที่ตอบไลน์ตลอด ตอบเร็วค่ะ)

2. หากท่านตกลงใช้บริการของเรา กรุณาชำระค่าดำเนินการ 3,900 บาท โอนยังเลขบัญชีที่เจ้าหน้าที่แจ้ง

3. ส่งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียนทางไลน์

4. ทางเราจะดำเนินการลงทะเบียน และสรุปวิธีการชำระค่าวีซ่าให้ทางเมล์หรือไลน์ คุณลูกค้าไปชำระค่าวีซ่าเองที่ธ.กรุงศรีอยุธยา

5. หลังจากที่คุณลูกค้าไปชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางเราประสานงานจองคิววันนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้ตามที่ลูกค้าสะดวก (สามารถเลือกสัมภาษณ์ได้ทั้งที่กทม./เชียงใหม่)

6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูล จะมีใบยืนยันแบบฟอร์มDS-160 ส่งกลับให้คุณลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดส่งในระบบ

7. ก่อนสัมภาษณ์ ทางเราจะส่งข้อมูลสรุปเอกสารและข้อแนะนำในการสัมภาษณ์ทางเมล์ให้คุณลูกค้า

8. ผู้สมัครเดินทางไปสถานทูตเพื่อสัมภาษณ์วีซ่าตามเวลานัด(ไม่มีเจ้าหน้าที่ของบ.เราในวันสัมภาษณ์) คุณลูกค้าจะทราบผลวีซ่าทันทีหลังสัมภาษณ์ 

9. รอพาสปอร์ตส่งคืนจากสถานทูต โดยEMSถึงบ้านคุณลูกค้าใน 3-4 วันทำการ

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา 
ที่อยู่ : 95 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เวลาสัมภาษณ์ : มีช่วงเช้าเท่านั้น คิวเช้าสุด 07.00 น. /สายสุด 11.xx น.

**การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต /ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการ วีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า**

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้