บริการรับยื่นวีซ่าอเมริกา

19480 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการรับยื่นวีซ่าอเมริกา

บริการรับยื่นวีซ่าอเมริกา (อัพเดท 19 พฤศจิกายน 2021)
รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์มีบริการปรึกษาและช่วยเตรียมเอกสารวีซ่าอเมริกา ได้วีซ่าท่องเที่ยว Mutiple 10 ปี
**ท่านที่เคยมีวีซ่าท่องเที่ยว 10ปีแล้ว พึ่งหมดอายุไม่เกิน4ปี สามารถต่ออายุทางไปรษณีย์ได้ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด*

วีซ่าอเมริกา ประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ (B-1/B-2)

     เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือท่องเที่ยวพักผ่อนมักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2
     วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา
     วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม


ค่าบริการจะครอบคลุมการให้บริการ ดังนี้

  • ตรวจสอบเอกสารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่คุณมีนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์
  • กรอกใบสมัครออนไลน์ ด้วยความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
  • ลงทะเบียน/ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
  • จองคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่า และเปลี่ยนเวลานัดหมายหากคุณลูกค้าต้องการ
  • ให้คำแนะนำ หนังสือรับรองการทำงาน, จดหมายเชิญ หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แนะนำเนื้อหาสำคัญที่จำเป็นต้องมีให้ หรือร่างจดหมายให้)
  • ทำแผนการเดินทาง
  • ให้คำแนะนำต่างๆในการสัมภาษณ์ ทั้งการเตรียมตัวและคำถามที่อาจถูกสัมภาษณ์

ค่าบริการ :  2,800 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานทูต USD 160 หรือ 5,600 บาท*ค่าธรรมเนียมวีซ่าเราคิดตามจริง)

ระยะเวลาดำเนินการ :  รู้ผลวีซ่าทันทีในวันที่สัมภาษณ์ และจะได้รับคืนหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าประมาณ 3-4 วันทำการ

 **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นวีซ่าอเมริกาให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว/เยี่ยมญาติ หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบ.ไม่รับยื่นวีซ่าทำงานหรือวีซ่าคู่หมั้น และไม่รับยื่นเคสไปเยี่ยมแฟนที่ยังไม่เคยเจอตัวกันมาก่อน)**
***ทางบริษัทเรามีการประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อการแนะนำที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นให้กับเคสที่โอกาสผ่านต่ำนะคะ คุณลูกค้าโปรดเข้าใจด้วยค่ะว่าเราไม่อยากให้คุณลูกค้าเสียค่าธรรมเนียมฟรีค่ะ***

เอกสารขอวีซ่าอเมริกาที่ควรเตรียม

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลือเกินกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

2. หนังสือเดินทางทุกเล่มที่มี (ควรยื่นประกอบเพื่อแสดงประวัติการเดินทางที่ผ่านๆมา)

3. รูปถ่ายสีประกอบใบสมัครวีซ่าอเมริกา ขนาด 2×2 นิ้ว 1 ใบ พื้นหลังขาว หน้าตรง เปิดหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและยังไม่เคยใช้ยื่นวีซ่าใดๆมาก่อน ห้ามใส่แว่นตาในทุกกรณี

4. สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ  

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ใบ

7. สำเนาใบทะเบียนสมรส /สำเนาใบหย่า /สำเนาใบมรณบัตรคู่สมรส-กรณีหม้าย (ถ้ามี) 1 ใบ

8. เอกสารด้านการทำงาน/ศึกษา เช่น หนังสือรับรองการทำงาน/ หนังสือรับรองบริษัท/ หลักฐานการศึกษา

9. เอกสารการเงิน เช่น สำเนาBookbankย้อนหลัง 6 เดือน, หลักฐานใบแสดงรายได้ประจำปี ที่ยื่นเสียภาษี ภ.ง.ด.50,51(ถ้ามี)

10. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง

11. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น จดหมายเชิญ


ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการยื่นวีซ่าอเมริกากับทางเรา

1. กรุณาไลน์มาปรึกษาเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่ไลน์ @rsgtour (มีเจ้าหน้าที่คอยตอบเร็วจ้า) 
หรือ โทร 092-694-4282 (โทรได้ไม่เกินเวลา 18.00 น.) 

2. หากท่านตกลงใช้บริการของเรา กรุณาชำระค่าดำเนินการ 2,800 + ค่าวีซ่า 5,600 = 8,400 บาท โอนยังเลขบัญชีที่เจ้าหน้าที่แจ้ง

***ปัจจุบันคิวสัมภาษณ์วีซ่ากทม.เต็มไปถึงสิ้นเดือนเมษายนปี 2022 แล้ว หากท่านสนใจเดินทางปี2022 สามารถทำวีซ่าได้เลยค่ะ***

(หรือหากรีบเดินทาง ทางเรามีบริการเสริมช่วยเก็บคิวหลุดค่ะ/สอบถามได้ที่ Line@rsgtour )

3. ส่งเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการกรอกวีซ่า

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูล ใช้เวลาดำเนินการภายใน 5-7 วันหลังจากได้รับข้อมูล จะมีใบยืนยันแบบฟอร์มDS-160 ส่งกลับให้คุณลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดส่ง

5. ทางเราประสานงานจองคิววันนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้ตามที่ลูกค้าสะดวก และสรุปเอกสารที่ต้องใช้ในวันสัมภาษณ์ ส่งเมล์ให้คุณลูกค้า

6. ผู้สมัครเดินทางสัมภาษณ์วีซ่าพร้อมทราบผลทันที

7. รอเอกสารพาสปอร์ตส่งคืนจากสถานทูต ประมาณ3-4 วันทำการ

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ที่อยู่: 95 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เวลาสัมภาษณ์ : สามารถเลือกเวลาได้ คิวเช้าสุด 07.00 น. /สายสุด 10.50 น.

**การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต /ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการ วีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า**


Powered by MakeWebEasy.com